kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odha¾ovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

O Nás

Vítame Vás na stránke kardiologickej ambulancie Veria, s.r.o.
Ambulancia poskytuje diagnostické, liečebnú, preventívnu a edukačnú starostlivosť v odbore kardiológia. Naše zariadenie je vybavené modernou prístrojovou technikou, ktorá umožňuje komplexné kardiologické vyšetrenie. Poskytujeme ambulantnú starostlivosť v nadštandardnom rozsahu. Ponúkanú starostlivosť vykonáva tím erudovaných zdravotnickych pracovníkov.

Aktuálny oznam

Z kapacitných a personálnych dôvodov (ukončenie pracovného pomeru MUDr. Jany Kovačkovej) neprijímame nových pacientov
03. 06. 2019

Dovolenka od 14.7. do 3.8.2021

Personál:
MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.
Mgr. Margita Mikátová
Marta Adamkovičová