kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

Čerpanie dovolenky


04. 09. 2023
14. 09. - 25. 09. 2023
04. 10. - 05. 10. 2023

v nevyhnutných prípadoch zastupuje NemoSan,
Balkánska 53, tel. č.: 0917282071, www.nemosan.skZ kapacitných a personálnych dôvodov neprijímame nových pacientov.
Ďakujeme za pochopenie

MUDr. Rudolf Uhliar, CSc., Mgr. Margita Mikátová