kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGORIE

CENNIK


A. Cennik vykonov a sluzieb, ktore nie su sucastou platieb zdravotnou poistovnou
euro
Spojenie jednotlivych diagnostickych vykonov (EKG, Echokg,) do komplexneho celku v jednom casovom useku 10
Prenajom pristrojovej techniky pri 24 hod. monitorovani EKG a TK 10
Konzultacne poradenstvo medzi dvomi planovanymi vysetreniami 10
Lekarska sprava v cudzom jazyku na ziadost pacienta 25
Poplatok za nahradny termin (pri nedostaveni sa na povodny termin bez ospravedlnenia) 20
Konzultacia zdravotneho stavu nesledovaneho pacienta 25
Vystavenie potvrdenia pre administrativne ucely (pre sudy, urady prace, komercne poistovne, cestovne kancelarie, pre pobyt v zahranici, vypis z dokumentacie vratane duplicitneho vydania vysledkov vysetreni na ziadost klienta) 15
Konzultacia na ziadost pacienta mimo ordinacnych hodin 10
Poradenstvo na ziadost pacienta (zivotosprava, vplyv KV rizikovych faktorov atd.) 15


B. Cennik vykonov hradenych zdravotnou poistovnou na vlastnu ziadost pacienta po pouceni a podpisani ziadosti
Pacient si je vedomy, ze uhradenu ciastku za tieto vykony a sluzby si nemoze u svojej zdravotnej poistovne dat preplatit

Kardiologicke prvovysetrenie (zahrna anamnezu, fyzikalne vysetrenie, odmeranie TK,vyhotovenie a popis ekg) 30
Kardiologicke prvovysetrenie (zahrna anamnezu, fyzikalne vysetrenie, odmeranie TK,natocenie a zhodnotenie ekg a echokg.) 70
Kardiologicke prvovysetrenie (zahrna anamnezu, fyzikalne vysetrenie, odmeranie TK, natocenie a zhodnotenie ekg, ergometricke a echokardiograficke vysetrenie) 110
Elektrokardiografia (ekg) s popisom 5
Echokardiografia ultrazvukove vysetrenie srdca (echokg) 40
Zatazove ekg vysetrenie (ergometria) 40
24 hod. monitorovanie hodnot tlaku krvi (Holter TK) 30
24 hod. monitorovanie EKG (Holter ekg) 30
Odber biologickeho materialu - KO, biochemia, moc chemicky, FW 10
Odber biologickeho materialu mimo priamej suvislosti s kardiologickym vykonom (TSH, CRP, FW, anti HBsAg, BWR, anti HIV, KS) 15
Vysetrenie mimo ordinacnych hodin 30


Cennik vykonov odoslany na evidenciu do VUC BSK Bratislava dna 26. 5. 2015