kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

ČO POSKYTUJEME

  Kardiologické vyšetrenie na odporúčanie praktického lekára a lekára špecialistu Samostatné vyšetrenia na odporúčanie praktického lekára a lekára špecialistu
 • 12 – zvodové elektrokardiografické vyšetrenie (ekg)
 • meranie tlaku krvi
 • záťažové ekg vyšetrenie (bicyklová ergometria)
 • sonografické vyšetrenie srdca - echokardiografia (echokg)
 • 24 hod. monitorovanie činnosti srdca (Holter ekg)
 • 24 hod. monitorovanie hodnôt tlaku krvi (Holter TK)
 • fyzikálne vyšetrenie vrátane stanovenia BMI (body mass index)
 • stanovenie rizikového profilu (SCORE) – kardiovaskulárneho rizika
 • edukáciu
  Vyšetrenia pre samoplatcov
  Preventívne kardiologické vyšetrenie

EXTRA PONUKA