kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGORIE

PREVENTIVNA PREHLIADKA

Kardiovaskularne (srdcovocievne) ochorenia postihuju srdce a cievy a stale vedu v rebrickoch hlavnej priciny umrtnosti tak celosvetovo ako aj na Slovensku. Tieto ochorenia vznikaju v dosledku posobenia mnohych rizikovych faktorov. Tymto ochoreniam je mozne predist alebo aspon priaznivo ovplyvnit ich priebeh.

PREVENTIVNE KARDIOLOGICKE VYSETRENIE

Preventivne vysetrenie je zamerane na odhalovanie (diagnostiku) rizikovych faktorov, stanovenie celkoveho rizikoveho skore (rizika), navrhnutie prislusnych zmien v zivotosprave a odporucenie zodpovedajucej liecby.

Vysetrenie je urcene predovsetkym nasledujucim skupinam zaujemcov:

 • klienti so zvysenym rizikom vyskytu kardiovaskularnych ochoreni (v rodinnej anamneze cievna mozgova prihoda ci srdcovy infarkt u rodicov vo veku do 50 rokov, zistena cukrovka, vysoky tlak, obezita, fajcenie, porucha metabolizmu tukov u nich samotnych)

 • klienti mladsieho veku, aktivni sportovci s vyraznou fyzickou zatazou v ramci svojich sportovych aktivit, s cielom vcas podchytit pripadne kardiovaskularne ochorenie a predchadzat riziku akutneho srdcoveho zlyhania pri zatazi
  Vysetrovacie metody zachytavaju pripadne patologie kardiovaskularneho aparatu a umoznuju vcasnu terapeuticku intervenciu pri zacinajucich ci rozvinutych fazach ochorenia.
Vysetrenie obvykle prebieha v 2 navstevach, v ramci prvej (cca 10-15 minut) robime krvne odbery (nalacno) a pri druhej navsteve (cca 60 minut) komplexne vysetrenie, zhodnotenie a(analyza) kompletacia zaverov vysetreni, vhodne odporucania a vydanie pisomnej spravy.

Preventivne vysetrenie zahrna:

 • analyzu laboratornych odberov vratane lipidoveho spektra, glykemie, oblickovych a pecenovych parametrov, funkcie stitnej zlazy, krvny obraz a sedimentaciu
 • fyzikalne vysetrenie vratane stanovenia BMI (body mass index)
 • meranie krvneho tlaku
 • pokojove ekg
 • zatazovy test (bicyklova ergometria)
 • echokardiografia
 • stanovenie rizikoveho profilu (SCORE) - kardiovaskularneho rizika
Na zaklade vysledkov moze byt vysetrenie rozsirene o ambulantne 24 hod. monitorovanie krvneho tlaku a ekg.