kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGORIE

Aktualny oznam

Z kapacitnych a personalnych dovodovneprijimame novych pacientov

Čerpanie dovolenky


06. 07. 2023

24. 07. 2023

27. 07. - 16. 08. 2023
v nevyhnutných prípadoch zastupuje NemoSan,
Balkánska 53, tel. č.: 0917282071, www.nemosan.sk

28. 08. 2023

14. 09. - 25. 09. 2023
v nevyhnutných prípadoch zastupuje NemoSan,
Balkánska 53, tel. č.: 0917282071, www.nemosan.sk