kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

KONTAKT

objednávanie pacientov: 02/63812304

adresa: Švabinského 17
             851 01, Bratislava

email:veria.ambulancia@gmail.com