kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odha¾ovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

Upozornenie - čerpanie dovolenky

od 30.augusta do 2. septembra 2022

Z kapacitných a personálnych dôvodov (ukončenie pracovného pomeru MUDr. Jany Kovačkovej) neprijímame nových pacientov.

Vážení pacienti objednaní na ambulantné vyšetrenie,dovoľte nám, aby sme Vás v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou informovali o potrebe zavedenia tzv. „OTP režimu" a to z dôvodu minimalizácie infekčných rizík.
Znamená to, že je potrebné, aby ste sa pri vstupe do ambulancie preukázali jedným z nasledovných potvrdení v súvislosti s COVID-19:
„OTP režim" - výlučne osoby
  • plne zaočkované
  • alebo testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu, antigénový test 48 hod. od odberu
  • alebo ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

  • Ďakujeme za pochopenie

    MUDr. Rudolf Uhliar, CSc., Mgr. Margita Mikátová